Insider management

Insider management

3.7.2016 voimaanastunut Markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU) N:o 596/2014 (MAR) ja siihen liittyvät säädökset vaikuttavat Ponssen sisäpiirihallintoon ja sisäpiirirekistereihin aiheuttaen uusia velvollisuuksia sisäpiirissä oleville tahoille. MAR-säädösten mukaisia Ponsse Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään pyydetään ilmoittamaan liiketoimistaan 3.7.2016 alkaen.

Lisätietoja ja ohjeistusta:

Ponsse Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan. Linkki pörssitiedotteisiin: http://www.ponsse.com/fi/sijoittajat/tiedotteet.

MAR-säädösten johdosta sisäpiirirekisterin tiedot tulevat perustumaan 3.7.2016 alkaen 2.7.2016 päivitettyyn tilanteeseen eikä tietoja tämän jälkeen päivitetä (katso Sisäpiirirekisteri).