Simulators

Simulaattorit

PONSSE simulaattorit – tehokas ja turvallinen tapa oppia

PONSSE simulaattorit helpottavat ja tehostavat opetusta mielekkäällä ja kustannustehokkaalla tavalla. Oppiminen on todellista, mutta vahingot koneelle ja ympäristölle vain virtuaalisia. Jokainen haluaa oppia ja opettaa näillä laitteilla!

SIMTRAINER - koulutuspolku aloittelijalle ja/tai ammattilaiselle

SimTrainer käyttöliittymä koostuu:
1. Opiskelijan oppimisympäristöstä sekä
2. Opettajan koulutuksenhallintaohjelmistosta

SimTrainerin avulla opettajan on helppo hallinnoida käyttäjiä, kursseja ja seurata oppilaiden edistymistä. Sen avulla simulaattoriharjoituksille saadaan luotua selkeä rakenne ja järjestys ja se onkin olennainen osa simulaattorin tehokasta ja suunnitelmallista käyttöä. SimTrainerin avulla koulutuksesta tulee vuorovaikutteista ja helposti hallinnoitavaa - tarvittaessa myös etänä!

SimTrainerin avulla harjoitusten tueksi voidaan antaa selkeät ohjeet siitä, millaiset ovat tavoitteet ja miten harjoitus pitäisi toteuttaa. Harjoitusten tulokset tallentuvat erillisinä ja ne voidaan käydä läpi myös yksittäin. Simulaattorikoulutus mahdollistaa myös sellaisia palautteita ja tietoja, joita oikeasta koneesta ei pystytä keräämään.

PONSSE simulaattori on turvallinen ympäristö myös itseopiskelulle, jota SimTrainer on erityisesti suunniteltu tukemaan. Itseopiskelussa simulaattoreiden hyödyt, kuten mahdollisuus mitata suoritusta korostuvat ja harjoitusmääriä voidaan kasvattaa kustannustehokkaasti. SimTrainerin ansiosta simulaattoriharjoittelu ei vaadi enää kouluttajan jatkuvaa paikalla oloa ja opiskelijat voivat suorittaa harjoituksia itsenäisesti.

SIMTRAINER - Maailman paras koulutusjärjestelmä

1.Koulutussisältö voidaan jakaa tarpeen mukaisiin osiin.
2.Opiskelijat voidaan jakaa ryhmiin.
3.Eri ryhmille on mahdollista tehdä eri opetussuunnitelmat.
4.Opiskelijoille voi luoda omat henkilökohtaiset kirjautumisavaimet.
5.Erilaiset materiaalit ja harjoitukset on kätevä liittää opetusjaksoihin.
6.Kouluttajan on helppo hallinnoida oppilaiden tuloksia ja seurata edistymistä.
7.Vaikeustason nosto asteittain.
8.Palautteen seuranta helpottuu ja täsmentyy: simulaattori kerää tarkkaa tietoa harjoituksesta.
9.Suoritukset voidaan pisteyttää ja käyttää erilaisia arvostelukriteerejä arvioinnissa.
10.Itseopiskelu onnistuu paremmin: selkeät raamit ja johdonmukainen suunnitelma.