Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

angle-left Ponsse panostaa ja rekrytoi digitaaliseen liiketoimintaan
Takaisin

Ponsse panostaa ja rekrytoi digitaaliseen liiketoimintaan

Ponssella on liikkeellä vahvat panostukset digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Yhtiö avaa kymmenen digitaalisen kehityksen työpaikkaa osana laajaa digitaalisen palvelutoiminnan kehitystyötä. Dataan pohjautuvien palveluiden merkitys on kasvava. PONSSE-metsäkoneet keräävät jatkuvasti mittavat määrät tietoa sekä koneen toiminnasta ja kunnosta myös metsäympäristön tilasta.

”Teknologian kehitys on nyt erittäin nopeaa ja mahdollistaa datan tietoturvallisen ja luotettavan keräämisen. Mahdollisuudet hyödyntää puunkorjuun yhteydessä saatavaa tietoa entistä tehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän puunkorjuun hyväksi ovat valtavat. Digitalisaatio on toiminnan tehostamista ja uusien liiketoimintamallien innovointia myös metsäkoneiden valmistuksessa ja puunkorjuussa”, Ponssen IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen kertoo.

Kehitystyö lähtee aina asiakkaista. Soinisen mukaan digitaalisten ratkaisujen on tuotettava aina lisäarvoa asiakkaalle yrityksen kokoluokasta riippumatta. Kun koneiden suorituskykyä voidaan seurata, voidaan ennakoida koneissa esiintyviä häiriöitä ja paikallistaa vikatilanteet nopeasti.

Seurannan ja analytiikan avulla koneet ovat mekaanisesti käyttövarmempia ja huoltojen vaatimat seisokkiajat lyhyempiä. Koneiden ja komponenttien kehitystä on voimakkaasti ohjattu kestämään pitkäkestoista rasitusta äärimmäisissä olosuhteissa. Kun koneen toimintaa voidaan analysoida tarkemmin sen elinkaaren aikana, koneiden kestävyyttä voidaan kehittää edelleen. Dataa ei kuitenkaan hyödynnetä ainoastaan koneiden mekaanisen toiminnan varmistamiseksi. Datan avulla voidaan helpottaa kuljettajan työskentelyä ja luoda palveluita, joilla sekä kuljettaja että yrittäjä voivat hallita korjuutoimintaa entistä paremmin.    

 

Liikkeellä mittavat rekrytoinnit 

Panostukset näkyvät myös organisaation vahvistamisena. IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen nousi konsernin johtoryhmään joulukuun alussa ja samalla yhtiö tiedotti merkittävistä investoinneista digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Ponsselle rekrytoidaan kymmenen uutta osaajaa digitaalisten palveluiden kehitykseen https://ura.ponsse.com/pages/digital-services-recruitment.

Rekrytoinneilla halutaan vahvistaa kyvykkyyttä reagoida teknisen kehityksen mahdollisuuksiin ja saada dataan pohjautuvia ratkaisuja nopeutuvasti asiakkaiden ja Ponsse-verkoston käyttöön. Digitaalisen palveluliiketoiminnan kehitystä on tehty parin vuoden ajan perustaa rakentaen ja työtä tehdään nyt ajan tasalla olevilla työkaluilla.

”Olemme mukana siinä ketjussa, jossa optimoidaan mahdollisimman tehokas puunkulku metsästä tehtaalle raaka-ainetta ja metsään jäävää puustoa ja maastoa säästäen. Laadukkaasti hyödynnetyn datan ja toimijoiden välisen yhteistyön merkitys on ketjussa oleellinen”, Miika Soininen toteaa.


Uusi Connectivity Unit -telematiikkayksikkö PONSSE-metsäkoneisiin

Dataa hyödynnetään koneen toiminnan seurannassa runsaasti jo nyt. Yhtenä esimerkkinä on markkinoille esitelty Connectivity Unit -telematiikkayksikkö, joka on saatavana kaikkiin PONSSE-metsäkoneisiin vuoden 2021 alusta lähtien. Ponssen omistaman teknologiayhtiö Epec Oy:n kehittämä Azure IoT Edge -yhteensopiva yksikkö lähettää tietoa PONSSE-koneesta autonomisesti ilman erillisiä toimenpiteitä.

Connectivity Unit kerää dataa esimerkiksi koneen liikkumisesta, käytöstä ja suorituskyvystä mahdollistaen laajasti uuden palvelutarjonnan kehittämisen. Sen avulla huolto voi nähdä etäyhteydellä suoraan tarvittavat tiedot koneen toiminnasta ongelmatilanteen ratkaisemiseksi.
Vieremällä 15. joulukuuta 2020

PONSSE OYJ


LISÄTIETOJA

Miika Soininen, IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja, Ponsse Oyj
puh. 
+358 40 670 0481

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Dokumentit