PONSSE ACADEMY

PONSSE ACADEMY

PONSSE ACADEMY- osaaminen on kilpailutekijä

Ponsse Akatemia perustettiin 2005 Ponssen henkilökunnan ja sidosryhmien tarpeisiin. Ponssen visio ja arvot painottavat vahvasti osaamista ja sen jatkuvaa kehittämistä. Vaikka Ponssen toiminta keskittyy vahvasti tuotteisiin ja niiden kehittämiseen, on konsernin, tytäryhtiöiden ja jälleenmyyjien henkilökunnan osaaminen vahva kilpailuetu, johon myös halutaan investoida systemaattisesti.

Tärkeä osa Ponsse Akatemian toimintaa on Ponssen oman ja kumppaneiden henkilöstön ammattitaidon ylläpio ja kehittäminen. Tällä halutaan varmistaa, että asiakkaat saavat palvelua alansa huippuammattilaisilta.

Yhtenä tärkeänä osa-alueena Ponsse Akatemian toiminnassa on alan oppilaitoksien kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyötä tehdään ja edelleen syvennetään systemaattisesti kaikkialla maailmassa jossa Ponsse toimii.

Yhteystiedot:

Paula Oksman


Ponsse Akatemian rehtori
+358 40 057 6534

 

Harri Savonen


Koulutuspäällikkö
+358 40 486 5773